Youblisher

Youblisher: http://www.youblisher.com/

Dokument dostępny bezpośrednio ze strony internetowej. Można osadzić na każdej stronie. Wystarczy przesłać PDF i książka gotowa.

Make your pdf documents flippable and quickly loading. It is like touching a real document. Can embed into any website. Just upload Pdf, and your book is made.

Bawimy si


Europe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz