Tripline

Tripline: http://www.tripline.net/

Tripline is a cool new way to create animated maps that you can post right into your Facebook feed or embed on your site.

Tripline jest ciekawym narzędziem do tworzenia animowanych map, które można wysłać wprost do Facebooka lub osadzić na swojej stronie. Dzięki Tripline ułożysz trasę podróży, a po powrocie będziesz miał multimedialny katalog miejsc, które zwiedziłeś.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz