Projekt

Cel główny
Tytuł projektu Podróże kształcą zawiera jego podstawowy cel: podróżując po Europie poznajemy i pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze, a zgromadzone materiały wykorzystujemy do nauki i wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego użytkowania narzędzi Web 2.0 w edukacji.
Cele:
- utworzenie wspólnej, wielojęzycznej strony internetowej zawierającej zestaw darmowych programów i narzędzi Web 2.0 przydatnych w nauczaniu,
- promocja ciekawych miejsc w Europie, gdzie warto spędzić wakacje lub pojechać na weekend,
- stworzenie prostego i bezpiecznego środowiska pracy wykorzystującego ICT dla uczniów i nauczycieli,
- nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi Web 2.0 w edukacji.
Opis
Pojawia się coraz więcej narzędzi i ciekawych programów Web 2.0, które wykorzystujemy w naszych projektach. Każdy z nas ma już jakieś ulubione, sprawdzone, bezpieczne narzędzia. Zgromadzimy je w jednym miejscu tak, aby mogła z nich korzystać jak największa liczba uczniów i nauczycieli. Powstanie duża, bezpieczna, wielojęzyczna strona internetowa ułatwiająca komunikację, współpracę, tworzenie i udostępnianie treści. Korzystać z niej będziemy w realizowanych projektach, spopularyzujemy ją w swoich krajach.
Drugim założeniem projektu jest wskazanie i popularyzacja ciekawych miejsc w Europie, które warto odwiedzić i poznać. Zwiedzamy ciekawe miejsca i dużo fotografujemy. Wykorzystamy zdjęcia do pokazywania różnych możliwości narzędzi Web 2.0? Dodatkowym założeniem projektu będzie wymiana informacji o ciekawych, odwiedzanych przez nas miejscach podczas wakacji, wycieczek i weekendów.
Rezultaty
- Strona internetowa
- Zbiór narzędzi i programów Web 2.0
- Galeria miejsc, gdzie warto spędzić wakacje
- Galeria miejsc, które warto zwiedzić
- Galeria miejsc przyjaznych dzieciom 

- Wykaz (mapa) ciekawych miejsc w Europie