PowerShow

PowerShow: http://www.powershow.com

PowerShow.com umożliwia przeglądanie i udostępnianie prezentacji PowerPoint Internecie w komplecie z: audio, wideo, muzyką, animacjami, efektami przejścia, hiperłączami. Wystarczy przesyłać prezentacje PowerPoint do PowerShow.com i będą one automatycznie konwertowane do multimedialnych pokazów slajdów flash w ciągu kilku minut.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz