Prezi

Prezi: http://prezi.com 

Prezi – oferowane m.in. w modelu chmury oprogramowanie tworzenia i przedstawiania prezentacji na tzw. wirtualnym płótnie. Prezi wykorzystuje pośrednictwo zoom, który umożliwia użytkownikom powiększanie i pomniejszanie ich prezentacji oraz na wyświetlanie i poruszanie się pomiędzy poszczególnymi jego elementami po osiach w przestrzeni umownie oznaczanej jako 2.5D.

Drzwi do biblioteki bramą do świata PreziDzięki nowoczesnym narzędziom można efektywniej wykorzystać bogactwo biblioteki szkolnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz